Over ons

Dit project is georganiseerd door de stichting Dar al Yasmin in samenwerking met fotograaf Frans Eppink en met financiële bijdragen van verschillende organisaties.

Stichting Dar al Yasmin

Dar al Yasmin is een organisatie van en voor nieuwkomers met als belangrijkste doelen om verbindingen tussen mensen met verschillende culturen te versterken en om de maatschappelijke positie van en participatie door nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond te verbeteren.

Dar al Yasmin richt zich op verschillende thema’s, zoals maatschappelijke participatie, duurzaamheid, ondernemerschap en cultuur. Daarnaast is Dar al Yasmin op zoek naar verhalen van nieuwkomers met het doel om meer begrip voor de positie van nieuwkomers te laten bestaan en daarnaast om (andere) nieuwkomers te inspireren.

In de afgelopen jaren heeft Dar al Yasmin stadsrondleidingen in NIjmegen verzorgd, waarin – naast de bekende historische en culturele plekken – aandacht was voor bijzondere plekken om een verhaal over nieuwkomers te vertellen. De rode draad in deze rondleidingen is: Nijmegen is altijd een stad van nieuwkomers geweest. Zij hebben Nijmegen mede gemaakt tot wat het nu is. Het is een uitnodiging aan de nieuwkomers van nu om daar hun bijdrage aan toe te voegen.

Fotograaf Frans Eppink

Frans A.M. Eppink is fotograaf van professie en richt zich naast natuurfotografie met name op de sociale en culturele fotografie. Hij is als geboren Nijmegenaar sterk verbonden met deze stad. Maar hij heeft zich ook buiten deze stad begeven. Zo heeft hij een grote reportage gemaakt in en over Malawi, waarvan ook een grote expositie in Nijmegen is geweest. Ook van de stad Pskov, waarmee Nijmegen een stedenband had, is een tentoonstelling van hem geweest. Door het uitgeven van een boek en het maken van een tentoonstelling heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit. Vier jaar geleden heeft hij met een grote tentoonstelling in de Stadsschouwburg de armoede in Nijmegen onder de aandacht gebracht.

Frans werkt al enkele jaren samen met Stichting Kunst en Samenleven (KUS) om maatschappelijke zaken in beeld te brengen. Ook is er samenwerking met o.a. Bureau WijLand, Huis van Compassie, Nijmegen Stad van Compassie.

Frans Eppink verzorgt fotoworkshops met het oog op verbetering van het gebruik van het medium fotografie. Naast zijn fotowerk heeft Frans al meer dan 20 jaar met nieuwkomers gewerkt. Hierdoor kan hij gemakkelijk aansluiting vinden bij de doelgroep.

Samenwerkingspartners

Your Nijmegen is een kunstproject, maar ook een sociaal project. We werken in dit project samen met het Huis van Compassie en de Wijkfabriek om nieuwkomers mogelijkheden te geven en aan te moedigen om actief te zijn in de Nijmeegse samenleving.

De foto’s van dit project zullen onder andere op de locaties van beide organisaties worden tentoongesteld.

 

Vrijwilligers bij Dar al Yasmin

Dit project startte als een stageproject voor studenten International Social Work (HAN), maar het wordt inmiddels uitgevoerd door vrijwilligers van Dar al Yasmin. Bijna alle vrijwilligers zijn zelf nieuwkomer, zoals Abdelrahman uit Egypte, Fariba uit Iran, Ahmed uit Palestina, Abedelsalam uit Jemen en Basima uit Syrië.

Subsidieverstrekkers en donateurs

De gemeente Nijmegen heeft een subside van € 12.500 voor dit project beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt met name gebruikt voor het organiseren van workshops en natuurlijk voor de tentoonstelling.

Stel een vraag